Vše o tepelném čerpadle

Pomocí tepelných čerpadel lze vytápět i velké objekty (bytové domy, školy, školky, administrativní budovy, sportovní haly), nikoliv jen rodinné domy.

Tepelná čerpadla na principu AlphaTeplo jsou konstruována a vyráběná tak, aby vytápěla velké objekty s vysokými výkony při velmi tichém chodu. Jak při venkovní tak hlavně vnitřní technologií provedení.

Co je tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k vytápění objektů a ohřevu vody. Najdeme ho také v ledničkách, chladničkách či klimatizaci, ovšem tam působí opačně, ochlazuje žádané místo či objekt.

Tepelná čerpadla, která slouží k vytápění místností a ohřevu vody, rozdělujeme podle zdroje energie, které čerpadlo využívá. Naše zeměkoule vlastní přírodní zdroje tepla, jež jsou uložena ve vzduchu, v zemi a ve spodní vodě.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení podobné chladničce. Dokáže odebírat teplo ze svého okolí (např. řeky, odpadních vod, vzduchu i z půdy), tím zvýší teplotu vhodně zvolené teplosměnné látky tak, aby se jejím prostřednictvím mohla ohřívat užitková voda, vytápět apod. Princip tepelného čerpadla je znám už přes 100 let.

Tak jako u chladničky je základním prvkem tepelného čerpadla kompresor – tedy stroj na stlačování plynů. Ten je u tepelných čerpadel poháněn buď elektrickým, nebo spalovacím motorem. Dalšími prvky tepelného čerpadla jsou výparník, kondenzátor a expanzní ventil. Dohromady jsou spojeny trubkami do uzavřeného okruhu, který je naplněn pracovním médiem (teplosměnnou látkou). Tato látka se vyznačuje nízkým bodem varu.

Po zapnutí kompresoru se médium odčerpává z výparníku v podobě par. Stlačením se v kompresoru ohřívá asi na 50 °C. Ohřáté médium je protlačováno trubičkami kondenzátoru. Plocha trubiček bývá zvětšena připevněnými lamelami, aby co nejvíce tepla přešlo do topného okruhu. V něm je voda poháněna malým čerpadlem (jako v ústředním topení). Voda, která předala své teplo, se vrací pro nové do kondenzátoru.

Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo spotřebovává přibližně jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie. Zbývající dvě třetiny tvoří teplo, které je odnímáno z ochlazovaného vzduchu.

ROČNÍ ÚSPORA
panelového domu

Panelový dům o 32 bytech po revitalizaci se spotřebou 1040 GJ zaplatil za teplo a ohřev TUV
761 360 Kč což činí 732 Kč/GJ.

Za stejnou spotřebu tj. 1040 GJ by s tepelným čerpadlem zaplatil
260 253 Kč tj. 250 Kč/GJ

Kontakt:

Nádražní 118, 702 00, Ostrava

+420 731 198 620

+420 608 344 322

info@alphateplo.cz

IČ: 278 41 341, DIČ: CZ27841341
C 31204 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Systém řešení AlphaTeplo ušetří Vaše výdaje za vytápění. Počáteční náklady na pořízení tepelného čerpadla se Vám brzy vrátí. Stát poskytuje na tepelná čerpadla dotace, ale jen ve státní správě. Před realizací tepelného čerpadla se nejdříve poraďte s odborníkem, jaký typ tepelného čerpadla je pro Vás nejvhodnější. Zajímavé je srovnání tepelného čerpadla a plynového kotle.