Vyhotovení na klíč

"Našim cílem vyhotovení na klíč je, aby investor neztrácel drahocenný čas a energii zajišťováním administrativních a jiných úkonů se státní správou a dotčenými organizacemi (energie).“

 • Kompletní projektová dokumentace (součástí je vlastní část zdroje tepla, ÚT, zdravotechnika, doměření pro účel projektu, MaR, bivalentní zdroj tepla, podklady pro stavební řízení, požární zprávu vč. vyjádření Hasičů a koordinaci s bankou)
 • Zajištění „Statického posudku“
 • Zajištění „Akustické studie“
 • Jednání s CZT (projednání bivalence, právní úkony, cena)
 • Jednání se společností ČEZ, a.s., E.ON (navýšení příkonu, změna na nízký tarif aj.)
 • Jednání se spol. RWE, a.s. (projednání bivalence, právní úkony, cena)
 • Jednání se stavebním úřadem
 • Zajištění financování (Jessica, Energetický Fond České Republiky)
 • Vlastní vybudování strojovny ohřevu a vytápění (kromě technologie, vodo-topo instalací, MaR, řezání prostupů zdí je odhlučnění stopů pomocí rastrových podhledů s výplní akustickou vatou, oprava stěn, podlah a jejich nátěr, nové světlení místnosti)
 • Zaregulování otopné soustavy + zkoušky
 • Topná zkouška zdroje tepla
 • Likvidaci odpadu
 • Zaškolení obsluhy
 • Firemní uvedení do provozu
 • Základní záruka 5 let
 • Připojení na server vzdálené správy zdarma

Systém řešení ALPHA TEPLO Vám může nabídnout tepelná čerpadla nejen vnějšího, ale také vnitřního provedení, která jsou přímo předurčena pro bytové a panelové domy.

Tepelná čerpadla na principu vzduch - voda jsou konstruována a vyráběná tak, aby vytápěla velké objekty s vysokými výkony při velmi tichém chodu. Jak při venkovní tak hlavně vnitřní technologií provedení.

V oblasti tepelných čerpadel vnitřního provedení Vám nabízíme špičkový produkt s vysokými výkony za udržení velmi nízké hlučnosti kolem 50 dB.

Další charakteristikou je, že dosahují dobrých hodnot topných faktorů, odpadají náklady na revize a obsluhu.

Dodržením těchto zásad docílíte toho, aby tepelné čerpadlo skutečně šetřilo!

 • Před samotnou realizací si nechejte vypracovat kvalitní energetické vyhodnocení domu, případně jsme schopni Vám jej zajistit vlastními auditory.
 • V případě Vašeho zájmu Vám zpracujeme energeticko-ekonomickou rozvahu.
 • Před samotným projektováním tepelného čerpadla nezapomeňte:
  • zjistit, jakou výstupní teplotu opravdu potřebujete
  • zjistit skutečnou potřebu celkového výkonu objektu - tepelný výkon
  • počet byt. jednotek, cca počet obyvatel, celkovou vytápěnou plochu
  • celkovou spotřebu TUV v uplynulém období
  • celkovou spotřebu teply (GJ, kW) v uplynulém období

Dodržením těchto zásad docílíte toho, aby tepelné čerpadlo skutečně šetřilo!

ROČNÍ ÚSPORA
panelového domu

Panelový dům o 32 bytech po revitalizaci se spotřebou 1040 GJ zaplatil za teplo a ohřev TUV
761 360 Kč což činí 732 Kč/GJ.

Za stejnou spotřebu tj. 1040 GJ by s tepelným čerpadlem zaplatil
260 253 Kč tj. 250 Kč/GJ

Kontakt:

Nádražní 118, 702 00, Ostrava

+420 731 198 620

+420 608 344 322

info@alphateplo.cz

IČ: 278 41 341, DIČ: CZ27841341
C 31204 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Systém řešení AlphaTeplo ušetří Vaše výdaje za vytápění. Počáteční náklady na pořízení tepelného čerpadla se Vám brzy vrátí. Stát poskytuje na tepelná čerpadla dotace, ale jen ve státní správě. Před realizací tepelného čerpadla se nejdříve poraďte s odborníkem, jaký typ tepelného čerpadla je pro Vás nejvhodnější. Zajímavé je srovnání tepelného čerpadla a plynového kotle.